Koguduse õpetaja Kari Tynkkyneni vastuvõtt Mihkli Pastoraadis vastavalt eelnevale kokkuleppele telefoni teel (õpetaja tel. 53 055 761).

Teated

Pühapäeval 23. jaanuaril kell 15 koguduse juhatuse koosolek Pastoraadis

Kolmapäeval 9. veebruaril 2022 kell 11-12 vennastekoguduse palvetund Mihkli Pastoraadis

Pühapäeval 13. veebruaril kell 15 koguduse nõukogu koosolek Pastoraadis.

Tahad tulla leerikooli?
Leerikooli võib tulla alates 15-ndast eluaastast. Vanuse ülempiiri ei ole. Leerikool on ristiusu ja luterliku kiriku aluste tundmaõppimise kursus. Leeris tutvume Piibliga, kiriku õpetuse ja koguduse eluga, aga ka maailma usunditega.Leeri ehk konfirmatsiooniga saad õiguse iseseisvalt tulla armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada ja olla koguduse täieõiguslik liige.
Kui oled veel ristimata, antakse sulle leeriõpetust ja seejärel nii ristitakse kui ka leeritatakse.Leerikooli toimumise nädalapäev ja kellaaeg vastavalt osalejate soovile. Leeriõnnistamine toimub suvel.
Leerikooli tuleku soovist palun teada anda EELK Mihkli koguduse õpetaja Kari Tynkkynenile tel. 53 055761 või kari.tynkkynen@eelk.ee

Jälgi Mihkli koguduse tegemisi ka Facebookis Mihkli Miikaeli kogudus