Kristus on üles tõusnud! Halleluuja!

Pühadetervitus ansamblilt Eluallikas

 Eelteated:

23. mai, nelipüha,  leeriõnnistamine

3. juuni Lääne praostkonna sinod Haapsalus

20. juuni SURNUAIAPÜHA kell 14 armulaud kirkus, 14.30 kalmistul

15. – 22. august Lääne praostkonna misjoninädal Missio Läänemaa “Rõõm vabadusest” Loe lähemalt EELK Misjonikeskuse kodulehelt

Jälgi Mihkli koguduse tegemisi ka Facebookis Mihkli Miikaeli kogudus