Mis on leer? Mis on ristiusk ja mida tähendab elada kristlastena?

Kui tahad teada, tule leerikooli!
Leerikoolis räägitakse Jumalast, Jeesusest, Pühast Vaimust, loomisest, lunastusest, kirikust, Piiblist, käskudest, palvest sakramentidest jne.Leerikooli on oodatud kõik alates 15. eluaastast. Ülempiiri ei ole – tulla võivad ka keskealised ja kõrges eas inimesed, kes soovivad saada koguduse liikmeks. Kirikuga liituda ei ole kunagi hilja!Täiskasvanu ristimine ühendatakse tavaliselt konfirmatsiooni ehk leeriga.Konfirmeeritud koguduse liikmele laienevad kõik koguduse liikme õigused, nagu saada laulatust, olla ristivanem, valida ja olla valitud koguduse juhtorganitesse jne. Samuti peab olema teadlik oma kohustusest nagu olla aktiivne koguduse liige, tasuda iga-aastane liikmeannetus ja elada kristlastena maailmas.Leerikursuse maksumuseks on 50;- EUR ja õpilastele 25,-EUR. lisainfot saab Mihkli koguduse õpetajalt Kari Tynkkynenilt, tel 53 055761 või mihkli@eelk.ee

Koguduse õpetaja Kari Tynkkyneni vastuvõtt Mihkli Pastoraadis vastavalt eelnevale kokkuleppele (õpetaja tel. 53 055 761). Helista julgelt!

Oktoobrikuu – novembrikuu teated

Kolmapäeval 5. oktoobril kell 13 vennastekoguduse kuulutustund Pikavere palvemajas.

Pühapäeval 9. oktoobril kell 14 lõikustänupüha jumalateenistus Mihkli kirikus. Teenib õpetaja Kari Tynkkynen, orelil Ivi Küla. Kaasa teenib EELK Vändra Martini koguduse koor. Peale teenistust kirikukohv .

Pühapäeval 23. oktoobrilkell 14 jumalateenistus armulauaga Mihkli kirikus. Teenib Kari Tynkkynen, orelil Triinu Pikkmets.

Kolmapäeval 2. novmbril kell 11 vennastekoguduse piiblitund Mihkli Pastoraadis. Hingedepäev 🍂 🍂 🍂

hapäeval 6. novembril läheme külla eestpalvekogudusele Vändrasse. Võtame osa jumalateenistusest kell 11 ja seejärel ajame juttu kohvilauas. Oma soovist kaasa tulla anna teada mihklikogudus@gmail com või telefonil 56640855 (Reet).

Reedel 11. novembril kell 11 piiblitund Mihkli Pastoraadis. Jutlustab külaline Soomest, Ingeri kiriku diakon Ken Helmes.

Pühapäeval 13. novembril kell 14 jumalateenistus Mihkli kirikus. Teenib diakon Meelis Malk, orelil Triinu Pikkmets.

Pühapäeval 27. novembril kell 14 1. advendi jumalateenistus armulauaga Mihkli kirikus. Teenib Kari Tynkkynen, orelil Triinu Pikkmets. Peale teenistust kohvilaud ja nõukogu koosolek.

Toimunud:

Pühapäevalal 9. oktoobril lõikustänupüha jumalateenistusel teenis kaasa EELK Vändra Martini koguduse koor.

Vändra koguduse koor koos Mihkli õpetaja Kari Tynkkyneniga. Foto: Ivi Küla

Neljapäeval 29. septembril toimus Lääne praostkonna konverents Mihklis.

Konverents algas jumalateenistusega kirikus.

Foto Illimar Toomet
Konverents pastoraadis. Foto Illimar Toomet

Mihklipäeval tänati õpetaja Kari Tynkkyneni EELK aukirjaga ja Reet Pikkmetsa EELK tänukirjaga.

Ühispilt mälestuspingi juures. Foto: Illimar Toomet

Pikaveres palvemaja 192. aastapäeva tähistamine

12. juunil 2022 Gustav ja Juta Maarandi mälestuspingi pühitsemine

Piiskop Tiit Salumäe mälestuspinki pühitsemas, foto: Lia Salumäe
Pärnu segakoori Endla kontsert kirikus, foto: Lia Salumäe

Infoks

Pühapäeval 13. veebruaril toimus koguduse nõukogu koosolek Pastoraadis. Arutati 2022.a. tegevusi ja sündmusi.

2022.a. sündmused Mihkli koguduses

15. aprillil Suure Reede matk Soontagana maalinna

23. aprillil jüriöö tähistamine

12. juunil surnuaiapüha ja Gustav Maarandi 110. mälestusaasta ning mälestuspingi pühitsemine

Teeliste Kirikute programmis jätkamine

7. augustil Pikavere palvemaja 192. aastapäeva tähistamine

Mihkli koguduse eestpalvekogudus 2022. aastal on EELK Vändra kogudus

Kui toimub Mihkli laat, siis on ka kirikukontserdid reedel 15. juuli õhtul ja laupäeva 16. juuli päeval.

Jälgi Mihkli koguduse tegemisi ka Facebookis Mihkli Miikaeli kogudus

Valik Lääne praostkonna sündmusi suvel 2022

Reede-laupäev, 1.–2. juuli Praostkonna koguduste juhatuste esimeeste kokkusaamine Vormsi saarel
Laupäev, 23. juuli Praostkonna laulupäev Ridalas
Neljapäev, 29. september Praostkonna konverents Mihklis, algus kl 17