Koguduse õpetaja Kari Tynkkyneni vastuvõtt Mihkli Pastoraadis vastavalt eelnevale kokkuleppele (õpetaja tel. 53 055 761). Helista julgelt!

Oktoobrikuu teated

Kolmapäeval 5. oktoobril kell 13 vennastekoguduse kuulutustund Pikavere palvemajas.

Pühapäeval 9. oktoobril kell 14 lõikus-tänupüha jumalateenistus Mihkli kirikus. Teenib õpetaja Kari Tynkkynen, orelil Ivi Küla. Kaasa teenib ka EELK Vändra Martini koguduse koor. Peale teenistust kirikukohv .

Pühapäeval 23. oktoobrilkell 14 jumalateenistus armulauaga Mihkli kirikus. Teenib Kari Tynkkynen, orelil Triinu Pikkmets.

Toimunud:

Neljapäev 29. septembril toimus Lääne praostkonna konverents Mihklis.

Konverents algas jumalateenistusega kirikus.

Foto Illimar Toomet
Konverents pastoraadis. Foto Illimar Toomet

Mihklipäeval tänati õpetaja Kari Tynkkyneni EELK aukirjaga ja Reet Pikkmetsa EELK tänukirjaga.

Ühispilt mälestuspingi juures. Foto: Illimar Toomet

Pikaveres palvemaja 192. aastapäeva tähistamine

12. juunil 2022 Gustav ja Juta Maarandi mälestuspingi pühitsemine

Piiskop Tiit Salumäe mälestuspinki pühitsemas, foto: Lia Salumäe
Pärnu segakoori Endla kontsert kirikus, foto: Lia Salumäe

Infoks

Pühapäeval 13. veebruaril toimus koguduse nõukogu koosolek Pastoraadis. Arutati 2022.a. tegevusi ja sündmusi.

2022.a. sündmused Mihkli koguduses

15. aprillil Suure Reede matk Soontagana maalinna

23. aprillil jüriöö tähistamine

12. juunil surnuaiapüha ja Gustav Maarandi 110. mälestusaasta ning mälestuspingi pühitsemine

Teeliste Kirikute programmis jätkamine

7. augustil Pikavere palvemaja 192. aastapäeva tähistamine

Mihkli koguduse eestpalvekogudus 2022. aastal on EELK Vändra kogudus

Kui toimub Mihkli laat, siis on ka kirikukontserdid reedel 15. juuli õhtul ja laupäeva 16. juuli päeval.

Tahad tulla leerikooli?
Leerikooli võib tulla alates 15-ndast eluaastast. Vanuse ülempiiri ei ole. Leerikool on ristiusu ja luterliku kiriku aluste tundmaõppimise kursus. Leeris tutvume Piibliga, kiriku õpetuse ja koguduse eluga, aga ka maailma usunditega.Leeri ehk konfirmatsiooniga saad õiguse iseseisvalt tulla armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada ja olla koguduse täieõiguslik liige.
Kui oled veel ristimata, antakse sulle leeriõpetust ja seejärel nii ristitakse kui ka leeritatakse.Leerikooli toimumise nädalapäev ja kellaaeg vastavalt osalejate soovile. Leeriõnnistamine toimub suvel.
Leerikooli tuleku soovist palun teada anda EELK Mihkli koguduse õpetaja Kari Tynkkynenile tel. 53 055761 või kari.tynkkynen[ät]eelk.ee

Jälgi Mihkli koguduse tegemisi ka Facebookis Mihkli Miikaeli kogudus

Valik Lääne praostkonna sündmusi suvel 2022

Reede-laupäev, 1.–2. juuli Praostkonna koguduste juhatuste esimeeste kokkusaamine Vormsi saarel
Laupäev, 23. juuli Praostkonna laulupäev Ridalas
Neljapäev, 29. september Praostkonna konverents Mihklis, algus kl 17