Uus Aasta 2021 Mihklis

Jumalateenistus iga kuu 2. ja 4. pühapäeval kell 14.00

Õpetaja Kari Tynkkyneni vastuvõtt Mihkli Pastoraadis kolmapäeviti kell 11 – 12.

  Oled südamest teretulnud!

Eelteade:

14. veebruar 2021 kell 15 koguduse täiskogu koosolek. Toimuvad koguduse juhtorganite (nõukogu ja juhatus), sinodisaadikute ja revidendi korralised valimised.

Tahaksid leeri tulla?
Leerikooli võib tulla alates 15-ndast eluaastast. Leeris tutvume Piibli, kiriku õpetuse ja meie koguduse eluga, aga ka maailma usunditega.
Leeri ja konfirmatsiooniga saab õiguse iseseisvalt tulla armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada ja lisaks muud kiriklikud õigused ja kohustused.
Kui oled veel ristimata, antakse sulle leeriõpetust ja seejärel ristitakse ja konfirmeeritakse.
Leeri tuleku soovist palun teada anda koguduse õpetaja Kari Tynkkynenile
tel. 53 055761 või kari.tynkkynen@eelk.ee

Toimunud  aastal 2020

29. novembril kell 15.00 Mihkli kirikus advendiküünla süütamine ja väike advendikontsert. Trompetil Indrek Vau, orelil Tiit Kiik.

1.oktoobril 2020 Lääne praostkonna sinod Mihklis

Foto: Peapiiskop Urmas Viilma

1.oktoobril kell 17.00 orelikontsert kirikus. Esines organist ja helilooja Toomas Trass

2. augustil Pikavere palvemaja 190. aastapäev 

Teenis õpetaja Kari Tynkkynen, tervitus piiskop Tii Salumäelt. Muusika Blowersite pereansamblilt Eluallikas. 

17. juulil kell 18.00 kontsert kirikus  Orelil Ines Maidre ja viiulil ILeena Laas kontserdikavaga “Fantasia rustica”. Kavas D. Zipoli, E. Mägi, E. Grieg, R. Tobias, A. Vivaldi jt.

7. juunil kell 17.00 kontsert kirikus sarjast “Mu süda ärka üles”

26. jaanuaril peale jumalateenistust koguduse täiskogu koosolek 

Jälgi koguduse tegemisi ka Facebookis Mihkli Miikaeli kogudus