Kristus on üles tõusnud! Halleluuja!

Pühadetervitus ansamblilt Eluallikas

Järgmine õpetaja Kari Tynkkyneni vastuvõtt-kõnetund Pastoraadis 9. juunil kell 11-12.

 Eelteated:

20. juuni SURNUAIAPÜHA kell 14 armulaud Mihkli kirkus, 14.30 teenistus kalmistul

27. juunil Pärnu Linnaorkestri kontsert kirikus

15. – 22. august Lääne praostkonna misjoninädal Missio Läänemaa “Rõõm vabadusest” Loe lähemalt EELK Misjonikeskuse kodulehelt

20. augustil õppereis Oikumeeniline Tallinn. Info 56640855

Jälgi Mihkli koguduse tegemisi ka Facebookis Mihkli Miikaeli kogudus