Suurel Reedel 19. aprillil 2019.Soontaganas, ikka kell 14.00 jõe äärses parkimisplatsil.