EEVK Pikavere kuulutustund Mihkli Pastoraadis

Nagu tavaks, toimuvad sügis-talvised kuulutustunnid kord kuus kolmapäeviti Mihkli Pastoraadis. Seekord 13. aprillil oli külas Veikko Määttä Soomest ja kuulajaid rohkesti.

Foto: Lev Lekarkin

Lisa kommentaar